شیشه های لمینت ساختمانی

شیشه لمینت نسبت به شیشه های معمولی از ضریب ایمنی بیشتری برخوردار است. شیشه های لمینت که از کنار هم قرار گرفتن دو یا چند لایه شیشه تخت که توسط لایه میانی (PVB) به هم متصل شده اند تهیه می شود.مهمترین مشخصه شیشه های لمینت الگوی شکست آنهاست، شیشه در اثر ضربه میشکند اما تیکه های شکسته به لایه (PVB) چسبیده و از ریزش آن جلوگیری می کند لذاشیشه یکپارچگی خود را حفظ می کند.

شیشه تابش با برخورداری از دستگاه های خط تولید شیشه طلق دار ساختمانی و توان فنی و مهندسی درخور، موفق به تولید شیشه مقاوم در برابر ضربه های آنی و مستقیم – مانند ضربه پتک و چکش، اصابت گلوله و امواج حاصل از انفجار- شده است.

از این نوع شیشه می تـوان در ساختمان های تجـاری و مسكونی، اداری، فرودگاه ها، بانـك ها، بیمارستان ها، كارخانه ها، كابیـن و کف آسانسور، پوشش سقف، استخرها و نورگیرها، ویترین فروشگاه ها، گلخانه ها، پارتیشن ها و به طـور كلی اماكنـی كه ایمنی و امنیت و همچنین كاهش آلودگی صوتی و اشعه های مضر خورشیدی در آن از اهمیت چشمگیری برخوردار است استفاده نمود.