شیشه های ضد گلوله

در تكنولوژي ساخت اين شيشه ها روشهاي مختلفي بكار گرفته ميشود اما بطور معمول اين شيشه ها با استفاده از روشي به نام لايه لايه سازي يا لمينت مقاوم ساخته ميشوند. به اين صورت كه يك نوع طلق سخت بين لايه هاي شيشه مورد استفاده قرار ميگيرد به همين دليل شيشه هاي ضد گلوله ضخيم تر از شيشه هاي معمولي هستند.

وقتي كه يك گلوله به اين نوع شيشه برخورد ميكند از لايه هاي اوليه شيشه ميگذرد اما لايه هاي طلق پلي كربنات انرژي گلوله را به شدت كاهش ميدهد و به اين دليل گلوله توانايي عبور از لايه آخر را ندارد.

شيشه حاصل در مقابل اصابت انواع گلوله هاي کلت، ژ-3، ضربات محکم پتک و موج انفجار در قاب يا فريم خود مقاومت نموده و خرد نمي شود. استفاده از اين شيشه در جواهر فروشي ها، صرافي ها و بانک ها به منظور جلوگيري از ايجاد خسارت و ممانعت از نفوذ به داخل، کاربرد فراواني دارد.

شرکت شیشه تابش با انجام آزمايشات مختلف و نيز تستهاي گوناگون موفق شده تا نسبت به توليد اين نوع شيشه اقدام نموده وگامي ديگر در مسير پيشرفت به سوي تكنولوژي بردارد.