طراحی، چاپ و سندبلاست بر روی انواع شیشه

شیشه های سندبلاست با لایه برداری از روی سطح شیشه به وسیلۀ اسپری شن نرم تولید می شوند. لایه برداری از روی شیشه موجب مات شدن شیشه می شود. در شرکت شیشه تابش فرآیند سندبلاست با استفاده از تجهیزات پیشرفتۀ تمام اتوماتیک انجام می پذیرد.